Advokatfirmaet Asthor AS

Juridisk skreddersøm

35905390

Monica Tveit Tjentland

Monica Tveit Tjentland

Advokat Monica Tveit Tjentland

I KONTORFELLESSKAP MED ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS

T 35 90 53 94

M 93 22 72 11

E mt@asthor.no

 

Utdannelse

Cand. jur 1998

Fagområder                                       

Strafferett

 • Fast forsvarer for Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett

 • Bistandsadvokat

Bostyrer ved konkurs

Arv

 • Bistand ved arveoppgjør ved privat skifte

 • Bostyrer ved dødsbo under offentlig skifte

 • Testament

Familierett

 • Skifteoppgjør ved skilsmisse og økonomisk oppgjør etter endt samboerskap

 • Bostyrer for felleseiebo under offentlig skifte

 • Ektepakter og samboeravtaler

Foreldretvister

 • Foreldreansvar, fast bosted og samvær for barn

Barnevern

 • Bistand til foreldre og barn/ungdom i saker om omsorgsovertakelse/plassering i fosterhjem

 • Bistand til foreldre og barn/ungdom i saker om tvangsplassering av barn/ungdom på institusjon grunnet atferdsvansker eller rus

Yrkeserfaring

Førstekonsulent/prosjektleder, Statens landbruksforvaltning (nå: Landbruksdirektoratet) 1999-2003

Rådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2003-2008

Prosjektleder/juridisk rådgiver, Invida AS 2008-2011

Advokatfullmektig Advokatfirmaet Asthor AS 2012-2013

Advokat Monica T. Tjentland 2013 -