Advokatfirmaet Asthor AS

Juridisk skreddersøm

35905390

Monica Tveit Tjentland

Monica Tveit Tjentland

Advokat Monica Tveit Tjentland

I KONTORFELLESSKAP MED ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS

 T 35 90 53 94

M 93 22 72 11

E mt@asthor.no

 

Utdannelse

Cand. jur 1998

Fagområder                                       

Familierett

  • Ektepakter og samboeravtaler

  • Skifteoppgjør ved skilsmisse og økonomisk oppgjør etter endt samboerskap

Foreldretvister

  • Foreldreansvar, fast bosted og samvær for barn

Barnevern

Arv

  • Testament

  • Bistand ved arveoppgjør

  • Bostyrer for dødsbo under offentlig skifte

Konkurs

  • Bostyrer

Strafferett

  • Bistandsadvokat

  • Forsvarer

Yrkeserfaring

Førstekonsulent/prosjektleder, Statens landbruksforvaltning (nå: Landbruksdirektoratet) 1999-2003

Rådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2003-2008

Prosjektleder/juridisk rådgiver, Invida AS 2008-2011

Advokatfullmektig Advokatfirmaet Asthor AS 2012-2013

Advokat Monica T. Tjentland 2013 -