Advokatfirmaet Asthor AS

Juridisk skreddersøm

35905390

Prosedyre

En god prosedyreadvokat må ha inngående pedagogiske evner, overbevisningskraft og troverdighet. Dessuten kjennetegnes en god prosedyreadvokat av et betydelig engasjementet, høy faglig kompetanse, og evne og vilje til å sette seg inn i saksforholdet.                                 

Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring fra små og store rettssaker. 

DSC_1437.jpg