Advokatfirmaet Asthor AS

Juridisk skreddersøm

35905390

Vi kan fast eiendom.

Blant annet bistår vi i saker som gjelder:

  • Utarbeidelse av kontrakter om kjøp og salg av fast eiendom eller rettigheter i fast eiendom

  • Tvister mellom kjøper og selger etter kjøp av fast eiendom

  • Tomtefeste

  • Husleie - både næring og privat

  • Hevd og servitutter

  • Tinglysing

  • Naborettslige problemstillinger

 

DSC_1347.jpg