Advokatfirmaet Asthor AS

Juridisk skreddersøm

35905390

Advokat Øystein Slettebø

I KONTORFELLESSKAP MED

ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS

T 35 90 53 92

M 45 66 04 43

F 35 90 53 91

E os@asthor.no

 

Utdannelse

Master i rettsvitenskap 2013

Fagområder                                        

Bygg- og entrepriserett, profesjonell og forbruker

Fast eiendom

Håndverkertjenester

Kontraktsrett

Forsikringsrett

Arbeidsrett

Erstatningsrett

Yrkeserfaring og verv 

Trainee Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers AS januar 2013 – februar 2013

Advokatfullmektig Kjærevik & Co Advokatfirma 2013-2014

Advokatfullmektig/advokat Advokatfirmaet Asthor AS 2014-2015

Advokat Øystein Slettebø 2016-