Advokatfirmaet Asthor AS

Juridisk skreddersøm

35905390

Helge Husaas

Helge Husaas

Advokat Helge Husaas

I KONTORFELLESSKAP MED ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS

T 35 90 53 97

F 35 90 53 91

hh@asthor.no

 

Utdannelse

Cand. jur 1978

Utenriksdepartementets aspirantkurs 1979–1981

Advokat 1981

Godkjent rettsmekler av Advokatforeningen 2005 med tilleggskurs i 2007

Fagområder                                   

Kontraktsrett

Familierett

Arv og skifte

Fast eiendom

Jordskiftesaker

Strafferett

Erstatningsrett

Militærrett

Yrkeserfaring

Saksbehandler hos Krigsadvokaten for Østlandet 1978-1979

Førstesekretær i Utenriksdepartementet og ambassadesekretær ved FN-delegasjonen og i Roma 1979-1984

Dommerfullmektig ved Nordre Sunnmøre sorenskriverembete 1981-1982

Egen advokatpraksis i Skien 1984-2013

Advokat for Huseiernes Landsforbund 1996-

Advokatfirmaet Asthor AS 2013-