Advokatfirmaet Asthor AS

Juridisk skreddersøm

35905390

Janne Bø

Janne Bø

Advokatassistent Janne Bø

T 35 90 53 90

F 35 90 53 91

janne@asthor.no

Utdannelse/yrkeserfaring

Høgskolekandidat i informatikk og økonomi, Høgskolen i Telemark 1999-2001

Gjensidige NOR Sparebank, Skien 2001-2003

Advokat Helge Husaas, Skien 2003-

Advokatassistent DNA 2007-2008

Advokatfirmaet Asthor AS 2013-

Arbeidsområder

Advokatregnskaper

Konkursbo

Dødsbo- og øvrige regnskaper

Lønnsgaranti og diverse oppgaver ifm konkurser

Hjelpevergeoppdrag samt generelle sekretæroppgaver